Uni Geo – wiercimy, badamy, dokumentujemy

Geotechnika

Geotechnika i geologia inżynierska

Kompleksową obsługa geologiczna i geotechniczna inwestycji

Przeprowadzamy: ocenę podłoża gruntowego pod kątem potrzeb projektowych oraz jego zgodności z założeniami projektowymi; określanie podstawowych parametrów geologiczno – inżynierskich, takich jak: ID – stopień zagęszczenia gruntów sypkich, IL – stopień plastyczności gruntów spoistych, Is – wskaźnik zagęszczenia gruntów nasypowych; konsultacje geotechniczne, nadzory geologiczne inwestycji, odbiory geologiczne.

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami

Przedsiębiorstwo UNI–GEO jest firmą geologiczną, która od wielu lat świadczy kompleksowe usługi geologiczne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, drogowych, obiektów inżynieryjnych, farm wiatrowych, linii energetycznych wysokiego napięcia, rurociągów gazowych oraz inwestycji innego typu.

Oferowane przez nas usługi i prace geologiczne w zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy, normy oraz akty prawne, z których najważniejszymi są:

 • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno inżynierskiej
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami
 • Eurokod 7 EN 1997-1:2004 Projektowanie geotechniczne
 • Eurokod 7 EN 1997-2:2007 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
 • Polska Norma: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu (PN-88, B-04481)
 • Polska Norma: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowe. (PN-81, B-03020)

Dostosowujemy się do zaleceń i wymagań zamawiającego.

 

Wieloletnie doświadczenie

W zadaniach, które realizowaliśmy do tej pory wykonywaliśmy prace geologiczne związane z takimi inwestycjami jak przygotowanie projektowe i realizacja obsługi geotechnicznej nowo budowanych dróg między innymi obwodnicy Augustowa, obwodnicy Brodnicy, Gołdapi i obwodnicy Olecka, odcinków dróg ekspresowych S-61, S-8, S-19, S-17, mostów m.in. most na Wiśle w Kwidzynie i centrów usługowo – handlowych, dużych jak dla sieci Plaza i Kaufland, czy mniejszych jak Jeronimo Martins, hal przemysłowych, wysokościowców, osiedli budynków wielorodzinnych, ferm wiatrowych do 24 lokalizacji turbin wiatrowych i mocy 3MW, linii energetycznych w tym wysokiego napięcia np. 400 kV Ełk – Litwa, biogazowni, gazociągów, przydomowych oczyszczalni ścieków, masztów telefonii komórkowych, portów jachtowych, budynków jednorodzinnych i gospodarczych itp., jak również prowadziliśmy pełną obsługę geotechniczną przy realizacji części tych i innych obiektów.

Nasza firma może poszczycić się licznymi referencjami zdobytymi przez lata owocnej współpracy z wieloma przedsiębiorstwami na terenie całej Polski.

 

Wybrane realizacje z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki

 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla określenia warunków gruntowo – wodnych na potrzeby posadowienia obiektu handlowo – usługowo – mieszkalnego z parkingami podziemnymi i naziemnymi w Białymstoku przy ul. Wesołej – ROGOWSKI DEVELOPMENT BIS II sp. k., 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 204;
 • Badania geologiczne na potrzeby inwestycji budowy drogi ekspresowej S-19 k/Rzeszowa – MOTA-ENGIL Central Europe, oddział Kraków;
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu architektoniczno – budowlanego Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko) – Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa;
 • Obsługa i nadzór geologiczny dla Budowy Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej dk8 i drogi ekspresowej S61 – BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;
 • Obsługa geologiczna dla Budowy Obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61 – BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;
 • Obsługa geologiczna dla Budowy Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 – FCC Construction, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa;
 • Badania geologiczne na potrzeby inwestycji budowy drogi ekspresowej S8 Białystok – Jeżewo – MOTA-ENGIL Central Europe, oddział Kraków;
 • Obsługa geologiczna inwestycji budowy Galerii Handlowej „Brama Mazur” w Ełku – Mostostal Warszawa, ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa;
 • Badania geologiczne na potrzeby projektu robót geologicznych pod stanowiska fundamentowe około 300 lokalizacji słupów projektowanej linii dwukierunkowej 400 kV relacji Ełk – granica RP – we współpracy z Geokrak Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków;
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla określenia warunków gruntowo – wodnych na potrzeby posadowienia 16 elektrowni wiatrowych oraz GPZ w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Suwałki I (Radysy) położonego na terenie miejscowości Radysy – ELECTRUM Sp. z o.o., ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok;
 • Obsługa geologiczna budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Spytkowie – Strabag, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków;
 • Badania geologiczne na potrzeby posadowienia budynku biogazowi i budynku biurowo – rehabilitacyjnego w Orzyszu – Pro-Inwest, ul. Katowicka 77B/4, 61-131 Poznań;
 • Wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi krajowej S19 na odcinku: Kuźnica – Sokółka – Korycin; aktualizacja Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km.
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka – Granica Państwa
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska uzupełniająca, dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 / odcinek A i B
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S 61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn (węzeł ,,Łomża Południe” – węzeł ,,Łomża Zachód” oraz węzeł ,,Podborze” – węzeł ,,Śniadowo”
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka – Granica Państwa
  odc. od m. Szczuczyn do m. Raczki (miejscowość Szczuczyn – węzeł ,,Ełk Południe”, węzeł ,,Ełk Południe” – węzeł ,,Wysokie” oraz węzeł ,,Wysokie” – miejscowość Raczki

Projekty w trakcie realizacji

 • Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych dla inwestycji pn. Budowa autostrady A2 Warszawa  – Kukuryki na odcinku węzeł ,,Ryczołek”
 • Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby inwestycji pn. ,,Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin – Szczecinek / odcinek węzeł ,,Bobolice” – węzeł ,, Szczecinek Północ”
 • Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy Drogi krajowej 25 Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin
 • Wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego Drogi krajowej nr S19 na odcinku:
  Kuźnica – Sokółka – Korycin, aktualizacja Studium  techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi S19 na odcinku:
  Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km.
 • Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych Drogi ekspresowej S19 Białystok  – Lubartów na odcinku:
  gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów węzeł ,,Lubartów Północ”
  odcinek nr 1: gr. woj. lubelskiego – Międzyrzec Podlaski (do węzła ,,Międzyrzec Podlaski Północ”
 • Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych Drogi ekspresowej S19 Białystok  – Lubartów na odcinku:
  gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów węzeł ,,Lubartów Północ”
  odcinek nr 2: II etap Międzyrzeca Podlaskiego

Nasza firma działa pod kierownictwem uprawnionych geologów

Zainteresowany naszą ofertą ? Masz jakieś pytania ?

Skontaktuj się z nami