Uni Geo – wiercimy, badamy, dokumentujemy

Obsługa laboratoryjna

Szeroki zakres badań laboratoryjnych

Obsługa laboratoryjna inwestycji

Oferujemy Państwu szeroki zakres badań laboratoryjnych takich jak:

  • badanie Proctora
  • oznaczenie gęstości objętościowej gruntów
  • analiza sitowa
  • określenie współczynnika filtracji
  • oznaczenie granic plastyczności
  • oznaczenie granic płynności
  • badanie wilgotności
  • badanie chemizmu wód gruntowych (między innymi pod kątem obecności metali ciężkich i substancji ropopochodnych)
  • badanie chemizmu gruntów
  • dysponujemy odpowiednim próbnikiem do pobierania prób NNS badanych w aparatach 3-osiowego ściskania, z których uzyskać można szereg parametrów takich jak: wilgotność, gęstość objętościowa, wytrzymałość na ścinanie bez drenażu, wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej, edometryczny moduł ściśliwości wtórnej, współczynnik filtracji, granice konstystencji

Nasza firma działa pod kierownictwem uprawnionych geologów

Zainteresowany naszą ofertą ? Masz jakieś pytania ?

Skontaktuj się z nami